TROMARAMA
ARO No. 1

Toys, Gold Colour Frame
62 x 62 x 14 cm
2013